Standerstrygning 2023

Søsætning & Optagelse af både

Bådoptagning efterår 2023.

Følgende dage er.
Lørdag d. 7 oktober kl. 7.00.
Fredag d. 27 oktober kl. 7.00.

Nyt tiltag vedr. betaling for søsætning/optagning.

Tilmeldning til optagning SKAL ske senest 8 dage før optagningsdagen. Som tidligere skal der opgives om båden står på stativ, vogn eller fragtes uden for havnen. Ligeledes om mast skal afmonteres. Ift. mast afregnes dette på stedet.
Ved tilbagemelding fra Christian opgives en pris, som skal indbetales 5 dage før.

MAN ER FØRST PÅ LISTEN, NÅR BELØBET ER SYNLIGT FOR KASSEREN.

Er pengene ikke synlig for kasseren - bliver man streget af listen.
Når rækkefølgen er lavet, ændres den ikke.
Ved framelding eller ændringer, SKAL der være en meget gyldig grund, ellers er pengene tabt.

PRISER EFTERÅRET 2023:

Båd på stativ: 500 kr.
Båd på vogn: 450 kr.
Både uden for havnen. 100 kr. pr. Påbegyndt 5 min.
Mast af og påsætning. 100 kr. pr. Påbegyndt 5 min.

Indbetaling på:

Bankkonto. Reg. 0860 konto. 0001095110.
Mobilpay. 343325.

Som vandligt hjælpes man af.
Tilmelding til Christian på mail: bonlokke57@gmail.com

RSSRC

 

Duelighedskursus 2023/2024

Indmeddelsesblanket

Klub-kalenderen

 
 
 
 
Rudkøbing Sejlklub | Skudehavnen 67, 5900 Rudkøbing  | rudkoebingsejlklub@gmail.com