Bestyrelse

Funktion Navn Telefon Mail
Formand Henrik Duelund 2976 0273 mail
Næstformand Arne Nielsen 4046 4994 mail
Sekretær Carsten Rømer 2216 3747 mail
Medlem Rasmus Budde Jensen  2168 4706 mail
Medlem Sten Hansen 2459 1695 mail
Medlem Bent Bødker 2140 6399 mail
Medlem &
Kapsejladsudvalgsformand
Jens Koch 4046 2915
Medlem &
Juniorleder
Henrik Duelund 2976 0273
Suppleant Finn Lockenwitz 2010 1252 mail
       
Ikke medlem af bestyrelsen:    
Kasserer Anne-Jette Nielsen 4029 1097 mail
 
 
Rudkøbing Sejlklub | Skudehavnen 67, 5900 Rudkøbing  | rudkoebingsejlklub@gmail.com