Invitation til Rudkøbing Sejlklubs Hovedkapsejlads 2014


Rudkøbing Sejlklub inviterer til den årlige hovedkapsejlads
 
Lørdag d. 6. september 2014.
 
 
 

Der sejles på en bane syd for Rudkøbing med start og mål vest for lystbådehavnen.
15 sømil afhængig af banevalg som offentliggøres på skippermødet.

Der oprettes to løb i kapsejladsen. Løb 1 er for både uden spiler. Løb 2 er for både med spiler. Der er præmier til de tre bedste placeringer i begge løb. Pokalen tildeles bedste placerede båd overalt.
 
Præmietider beregnes efter DH 2014 GPH.
 
Løbsliste for løb 1 og 2 (opdateret 1. september)
 
Program for dagen:
 
07:30 morgenmad (for besætninger, tilmelding nødvendig)
08:00 skippermøde i klubhuset
09:00 første start - uden spiler
09.10 anden start - med spiler
16:00 sejladsen afblæses

Tilmelding ønskes tilsendt senest søndag den 31. august kl. 21.00. Vedlagte
tilmeldingsblanket ønskes udfyldt og mailes sammen med tilmeldingen til følgende

mailadresse: rudkoebingsejlklub@gmail.com

Deltagergebyr på 150,00 kr. indbetales på konto i Nordea Bank mærkes navn på skipper og båd.
 
Alle både ligger gratis i Rudkøbing havn fra fredag aften til søndag også ikke deltagende både.

Der er fællesspisning kl. 18.00 med medbragt mad og drikke samt mulighed for grill.

Yderligere informationer herunder:
 

Vi glæder os til at se Jer!

Med venlig hilsen

Kapsejladsudvalget Rudkøbing Sejlklub
Rudkøbing Sejlklub | Skudehavnen 67, 5900 Rudkøbing  | rudkoebingsejlklub@gmail.com