Program onsdagskapsejlads 2016

Kapsejladsudvalget byder alle deltagere velkommen til aftenkapsejladserne 2016.

Sejladser:

Sejladser før sommerferien: 11/5 – 18/5 – 25/5 – 1/6 – 8/6 – 15/6 – 22/6

Sejladser efter sommerferien: 10/8 – 17/8 – 24/8 – 31/8 – 7/9 – 14/9

Løb & Præmietider:

Der oprettes én kapsejladsserie opdelt i to løb.

Løb 1 er for både med spiler. Løb 2 er for både uden spiler.
Ved tilmelding til sæsonens kapsejladser tilkendegives om båden tilmeldes med eller uden spiler.

Der afholdes skippermøde i klubhuset kl. 18:15. Her meddeles banevalg. Det er hver båds ansvar, at holde sig orienteret om informationer meddelt på skippermødet.
Der sejles efter GPH mål.

Præmietider beregnes efter DH 2016. Bådenes målerbreve og DH-måltal administreres og godkendes af kapsejladsudvalget via www.websejler.dk samt Sailwave.

En pokal tildeles bedste placerede båd overalt i begge løb. Derudover er der præmier til de tre bedste placerede både overalt i begge løb.

Tidsbegrænsning: Kl. 21.00 for alle både.

Startgebyr: 150,- kr. betales senest ved 3. sejlads. Ved senere tilmelding betales ved første sejlads man deltager i.

Bemærkninger: 15 min. efter sidste båd er i havn mødes vi i klubhuset til resultatoplysning og en kop kaffe med brød. Der betales 20 kr. pr. deltager til kaffe og brød. Traditionen tro trækkes der lod om et snapsebæger efter hver sejlads!

Regler & Startprocedure: 

Der sejles efter ISAF’s kapsejladsregler 2013 – 16 under Dansk Sejlunion med særlige tillæg til reglerne. Se særlige tillæg for ISAF’s kapsejladsregler 2013 – 16 nedenfor.

• Signaler afgives med skud. Skud afgives 10, 5, 0 min. før start.

Startprocedure
Kl. 18.50 1. skud Opmærksomhedssignal
Kl. 18.55 2. skud Klarsignal
Kl. 19.00 3. skud Startsignal

• En båd til start skal være på startsiden af startlinjen og dens forlængelse senest ét minut før starten. Overtrædes denne regel, kan fejlen rettes som ved tyvstart. Se afsnit nedenfor.

• Det er ikke tilladt at bruge motor indenfor 5 minutter før start. Overtrædes denne regel, kan fejlen rettes som ved tyvstart, se afsnit nedenfor.

• Hvis én eller flere både tyvstarter afgiver startdommerne et ekstra skudsignal i umiddelbart forlængelse af startsignalet. Dette signal markerer en tyvstart. Det er dog op til de startende både selv at bedømme, om de er impliceret i tyvstarten. En tyvstart kan rettes ved at sejle tilbage til startsiden af startlinjen, hvorefter der startes igen. Hvis en båd ikke retter en tyvstart tillægges 30 min. i dens samlede sejltid.

• Kapsejladsudvalget vælger umiddelbart inden skippermødet bane og banelængde. Kapsejladsudvalget kan i tilfælde af vindstille eller ved vindstyrker større eller lig med 12 m/sek. vælge at aflyse sejladsen.

• Ved protest under sejlads, skal der i den protesterende båd sættes et rødt signalflag i hækstaget. En båd, der kan have overtrådt en regel mens den kapsejler, kan påtage sig en straf som beskrevet i kapsejladsreglerne. Se Regel 44 Del 4.

• En protest skal afleveres skriftligt til kapsejladsudvalget senest 30 min. efter at sidste båd er i mål. Kapsejladsudvalget vil behandle protesten i henhold til ISAF’s kapsejladsregler.

Kapsejladsudvalget opfordre alle til at bruge redningsveste under sejladserne, og ønsker alle en god sejlads. Vi vil samtidig opfordre alle både til at sejle med fair play og god sportsmanship.

Med venlig hilsen
Kapsejladsudvalget Rudkøbing Sejlklub  
Rudkøbing Sejlklub | Skudehavnen 67, 5900 Rudkøbing  | rudkoebingsejlklub@gmail.com