Afgiftsstigning på kaskoforsikringer

Onsdag den 28. november havde Dansk Sejlunion foretræde for Folketingets skatteudvalg, hvor vi redegjorde for vores synspunkter i forbindelse med lovforslaget om at hæve afgiften på fritidsfartøjers kaskoforsikringer. Foretrædet havde en varighed af 15 minutter, og vi havde en god dialog med de tilstedeværende udvalgsmedlemmer. Vi fik fremlagt vores væsentligste budskaber på en klar og velunderbygget måde, og politikerne spurgte med interesse til de nærmere detaljer.

Desværre var skatteudvalget langt fra så bredt repræsenteret, som vi kunne have ønsket os. De fire partier, der står bag forslaget (S, R, SF og Enl) var ud af deres til sammen 15 udvalgsmedlemmer repræsenteret med blot et enkelt medlem, den radikale skatteordfører, Nadeem Farooq. Det var naturligvis en skuffelse for os, at de partier, som vi har brug for at få i tale, mest af alt glimrede ved deres fravær. Det kan vi beklage nok så meget – men ændre på det kan vi ikke. Til gengæld kan vi fortsætte vores kamp med uformindsket styrke, og det har vi tænkt os at gøre.

Til foretrædet havde vi medbragt et internt notat som disposition for vores fremlæggelse. Udvalgets medlemmer bad efterfølgende om at få notatet tilsendt. Og i dag, fredag, har jeg for kort tid siden sendt notatet til skatteudvalget i en lidt udbygget version – og samtidig vedhæftet et bilag med supplerende oplysninger om både Lyngby Radio og om den allerede eksisterende afgift.

Jeg har vedhæftet notatet her, og jeg vi bede jer benytte det mest muligt over for de interessenter, politikere, journalister og andre, som I er i forbindelse med.

Jeg har med stor glæde bemærket, hvordan der dagligt er klubformænd og andre sejlentusiaster, som er synlige i lokal-, regional- og landspresse med udtalelser, læserindlæg mv., der på forskellig vis understreger det åbenlyst urimelige i afgiftsforslaget. Jeg vil siger jer alle en kæmpe tak for jeres indsats – og opfordre jer til at klø på for fuld styrke. Det gør virkelig en forskel, når vi kan udstille forslagets konsekvenser i flest mulige sammenhænge og for flest mulige modtagere.

Den 6. december har Ole Birk Olesen (Liberal Alliance) kaldt skatteminister Holger K. Nielsen i åbent samråd. Samrådet kan følges online på Folketingets hjemmeside. Derudover fortsætter vi arbejdet med at skabe fleste mulige kontakter til beslutningstagene og samtidig fremskaffe flest mulige oplysninger, der kan underbygge vores sag.

Med sejlerhilsen

Hans Natorp
Formand
Dansk Sejlunion

 Logo Dansk Sejlunion

Link til notat fra Dansk Sejlunion

Rudkøbing Sejlklub | Skudehavnen 67, 5900 Rudkøbing  | rudkoebingsejlklub@gmail.com