Indsejling til Rudkøbing havn

Sejlads til og fra Rudkøbings lystbådehavn Rudkøbings lystbådehavn kan anløbes dag og nat. Positionen for Rudkøbing Sejlklubs huse beliggende centralt i den nye lystbådehavn er 54:56,315 Nord og 10:42,465 Øst.
 
Øvrige positioner for anløb, se waypoints.
 
Søkort du skal bruge:
 
Fra 1998 anvendes dansk søsportskort nummer 152 (int. 1373) samt evt. detailkort nummer 172 med farvandet ud for Rudkøbing.
 
Her får du gode råd:
 
Rudkøbing Sejlklub kan før anløb anbefale at læse Kommas Havnelods 1999-2001 samt Kort og Matrikelstyrelsens nye, handy havnelods (1998) for "Lillebælt og for Farvandet syd for Fyn", side 138 (desværre mange fejl vedr. havnens faciliteter).
 
I den 23. udgave af Den danske Havnelods (1993) er Rudkøbing omtalt på side 415. Ved anløb til Rudkøbing udleveres gratis en havneguide med bl.a. detailkort over havnen og byen.
 
Når gæstesejlere kommer i havn, kan de for den videre fart rådføre sig med medlemmer af Rudkøbing Sejlklub. De fleste medlemmer har et godt og mangeårigt kendskab til deres lokale farvand.
 
Afmærkning:
 
Sejlere med Rudkøbing lystbådehavn som mål bliver ledt godt på vej med farvandsafmærkning, der vedligeholdes af Rudkøbing havn. Gennem de afmærkede sejlløb fra både nord og syd leder desuden fyrbåker, se søkort. Lystønderne er tændt fra 1. september tol 1. april. Lystbådehavnens molefyr er tændt fra 1. april til 1. november. I øvrigt er Langelandskorns store silo syd for lystbådehavnen en markant landkending ved anløb fra nord og navnlig syd.
 
Strømfyldt farvand:
 
Rudkøbing Løbet kan være et strømfyldt farvand. Normalt er strømmen en-to knob. I roligt vejr skifter strømmen hver sjette time. I stormende kuling kan strømmen nå op på fire-fem knob. Rudkøbing Løbet snævrer ind ved Langelandsbroen, og navnlig i farvandet nær broen kan der stå stærk strøm.
 
Sejlbåde og motorbåde med ringe maskinkraft bør tage sig særligt i agt for strømforholdene. - Se i strømtabellerne ovenfor.
 
Vandstand skifter:
 
Ved bl.a. sejlads over grundet farvand og ved fortøjning i havnen skal der tages højde for vandstanden. Vind mellem nordvest og nordøst kan give op til to fods (0,6 meter) højvande.
 
Vind mellem syd og sydvest kan give indtil fire fods (1,2 meter) lavvande. Under rolige vindforhold er forskellen mellem høj -og lavvande mindre end en fod. (0,3 meter).
 
Sejlads under Langelandsbroen:
 
Langelandsbroen er en 1674 meter lang kombineret vejbro og dæmningsanlæg indviet i 1962. Tydeligt afmærkede sejlrender leder fra både nord og syd sejlere hen mod broens gennemsejling. Den fri gennemsejlingshøjde under brobuen (midterfaget) er ved normal vandstand 26 meter. Bredden er 80 meter.
 
Passage udenfor den afmærkede rende til broens midterfag kan ikke anbefales. Broen er afmærket med lanterner til vejledning for gennemsejlende, se også søkort.
 
Waypoints før anløbet til Rudkøbing:
 
Her har du nogle nyttige positioner til din navigering, evt. indplotning på din navigator, før anløb til Rudkøbings lystbådehavn. Husk også at kikke i nyt søkort, at følge afmærkning og at holde udkik!
 
BEMÆRK!: Rudkøbing Løb er et gennemsejlingsløb, hvor man sydgående har grønne bøjer om stb. og røde om bb. i hele løbets udstrækning.
 
FRA NORD:
 
Rudkøbing Løb, midtfarvandsafmærkning, nordlige anduvning: 54:59,10 Nord - 10:43,19 Øst. Kurs mod mærket og ind i renden: 205,4
 
Rudkøbing Løb, øst-kompasafmærkning, BYB, i sejlrenden: 54:58,16 Nord - 10:42,46 Øst. Videre kurs i renden: 167,6.
 
Rudkøbing Løb, vest-kompasafmærkning, YBY, i sejlrenden: 54:57,60 Nord - 10:42,64 Øst. Videre kurs i renden: 188,7.
 
FRA SYD:
 
Rudkøbing Løb, midtfarvandsafmærkning, sydlige anduvning: 54:54,60 Nord - 10:39,50 Øst. Kurs mod mærket og ind i renden: 032,9
 
Rudkøbing Løb, grøn afmærkning i sejlrenden: 53:55,53 Nord - 10:40,46 Øst. Videre kurs i renden: 053,7
 
VED INDSEJLING TIL HAVN:
 
Position for syd-kompasafmærkning ved indsejling til ny lystbådehavn: 54:56,25 Nord- 10:42,22 Øst (Følg den afmærkede rende ind i havnen).
Rudkøbing Sejlklub | Skudehavnen 67, 5900 Rudkøbing  | rudkoebingsejlklub@gmail.com