Kanalbevis

Rudkøbing Strynø Bådelaug arrangerer undervisning/selvstudium i pensum til kanal bevis og i den forbindelse er Rudkøbing sejlklubs medlemmer inviteret til at deltage.

Undervisningen starter mandag den 23. januar 2017 kl. 19.00 i Borgerhuset, Ahlefeldtsgade. Man mødes de efterfølgende  4 mandage til undervisning og slutter med en fælles prøve, når alle er klar.

I skal selv tilmelde jer hos Sejlershoppen.dk (der skal opgives cpr nr.) Man går ind på sejlershoppen.dk -  gå til uddannelse, der finder I kanalbevis og følger anvisninger derfra (direkte link). Prisen er oplyst til kr. 420.00.(det er egenbetaling)

Der er et krav om Duelighedsbevis for at kunne erhverve kanalbevis.

Er der problemer med registrering til Kanalbeviset, må vi hjælpes, når vi mødes den 23. januar 2017.

Bådelauget står ikke inde for de priser, der er opgivet. De er som udgangspunkt vejledende.  

Med venlig hilsen

Rudkøbing Strynø Bådelaug & Rudkøbing Sejlklub
Rudkøbing Sejlklub | Skudehavnen 67, 5900 Rudkøbing  | rudkoebingsejlklub@gmail.com