Referat kapsejladsmøde 02-05-2018

Onsdag den 2 maj blev der i Rudkøbing Sejlklub afholdt skippermøde for alle interesserede hvor årets onsdagssejladser blev planlagt. 
 
Du kan læse referatet fra mødet her
Rudkøbing Sejlklub | Skudehavnen 67, 5900 Rudkøbing  | rudkoebingsejlklub@gmail.com