Rudkøbing Sejlklubs Aftenkapsejladser 2012

 

PROGRAM

 

Aftenkapsejladserne afvikles i 1 serie, der er opdelt i 2 løb. Et med spiler og et uden spiler. Ved slutningen af sæsonen den 12/9 kåres årets klubmestre 2012 efter en beregning af det samlede resultat.

Sejldage før sommerferien: 2/5 – 9/5 – 16/5 – 23/5 – 30/5 – 6/6 – 13/6 – 20/6

efter sommerferien: 8/8 – 15/8 – 22/8 – 29/8 – 5/9 – 12/9

Hver båd sender deltager til skippermøde i klubhuset kl. 18,15. Her meddeles vindstyrke og bane. Det er hver båds ansvar at holde sig orienteret om informationer givet på mødet. Ved tilmelding til sæsonens sejladser tilkendegives om båden vil sejle med eller uden spiler. Dette er hermed gældende hele sæsonen.

Der sejles efter DS kapsejladsregler tilføjet Rudkøbing Sejlklubs tillæg. –

Måltal: DH 2011

Kapsejladsbanen fremgår af kort og skitser, der også findes i klubhuset NB: Kortet viser banemærker og afstande. Korrekt passage af banemærker kan derfor ikke ses på kortet, men må aflæses på skemaerne under hver bane!

Startprocedure: Se tillægget

Det er dog fra Kapsejladsudvalgets side besluttet, at hvis antallet af både bliver for stort til en start, kan dette ændres til 2 starter.

Tidsbegrænsning: kl. 21.00 for alle både

Startgebyr: 150,- kr. betales senest ved 3. sejlads. Ved senere tilmelding betales ved første sejlads man deltager i.

Bemærkninger: 15 min. efter sidste båd er i havn mødes vi i klubhuset til resultatoplysning og drøftelse af sejladsen over en kop kaffe med brød (20 kr. pr. deltager). Der trækkes lod om et snapsebæger efter hver sejlads!

Rudkøbing Sejlklub | Skudehavnen 67, 5900 Rudkøbing  | rudkoebingsejlklub@gmail.com