Rudkøbing Sejlklubs tillæg til DS kapsejladsregler:

• Der startes kl. 19:00

Startsignaler (skud) gives følgende minutter før start:

10
5
0

• En båd til start skal være på startsiden af startlinien og dens forlængelse senest 1 minut før start. Overtrædes denne regel, kan fejlen rettes som ved tyvstart. Se i afsnit herunder

• Det er ikke tilladt at bruge motor indenfor 5 minutter før start. Overtrædes denne regel, kan fejlen rettes som ved tyvstart, se i afsnit herunder.

• Ved tyvstart: Startdommerne forsøger at tilbagekalde ved at give lydsignal i form af horn. Det er dog op til de startende både selv at bedømme om de er tyvstartet, men dommerne vil notere tyvstarter. Såfremt en tyvstart ikke rettes diskvalificeres båden. En tyvstart kan rettes ved at sejle uden om startlinjen tilbage på startsiden af startlinjen, hvorefter der startes igen.

• Valg af bane: kapsejladsudvalget vælger bane, senest kl. 18,30

• Aflysning: - I tilfælde af vindstille eller vindstyrke på ≥ 12 m/sek. aflyses sejladsen. Evt. aflysning meddeles ved skippermødet senest kl. 18,30.

• Samlet resultatopgørelse: - Ved pointberegningen fratrækkes point for de to dårligste placeringer. 1. fratrækker er efter 3. sejlads og 2. fratrækker er efter 8. sejlads. Ved beregning af det samlede resultat (klubmesterskabet!) fratrækkes de 2 dårligste placeringer i sæsonen.

Protester:

• Ved protest under sejlads, skal der i den protesterende båd sættes rødt signalflag i hækstaget. En båd, der kan have overtrådt en regel mens den kapsejler, kan påtage sig en straf som beskrevet i DS kapsejladsregler.

• En protest skal afleveres skriftligt til kapsejladsudvalget senest en ½ time efter at sidste båd er i mål. Kapsejladsudvalget vil behandle protesten og afsige dom normalt senest på følgende kapsejladsaften.

Rudkøbing Sejlklub | Skudehavnen 67, 5900 Rudkøbing  | rudkoebingsejlklub@gmail.com